Verhoogde kans op autisme bij schildklieraandoening moeder

Auteur: Deel:
zwangerschap en autisme

Invloed van de schildklier op de ontwikkeling van het (ongeboren) kind

Dat een niet goed functionerende schildklier bij de zwangere moeder een nadelig effect heeft op de ontwikkeling van het kind wordt vanuit gegaan. In welke mate en naar welke effecten wordt nog volop studie gedaan.

In de Generation R Study van het Erasmus MC in Rotterdam, is van de schildklierfunctie tijdens de zwangerschap ook de etnische verschillen onderzocht. De etnische groepen die worden onderscheiden in deze Study zijn: Nederlands, Marokkaans, Turks en Surinaams.

Bloedwaarden

Bij Nederlandse vrouwen wordt vaker een gemiddeld hoger TSH gezien, terwijl bij Turkse vrouwen de TPO-antistoffen gemiddeld hoger liggen. De FT4 gaf geen verschillen te zien tussen de verschillende bevolkingsgroepen, maar de Nederlandse vrouwen scoren op de T4 weer het laagst.((Ethnic differences in maternal thyroid parameters during pregnancy: The Generation R Study))

Ook vergelijkbare onderzoeken geven aan dat de schijnbare ‘normale’ bloedwaarden voor de schildklierfunctie tussen etnische groepen verschillen, en kan dus (de uitslagen van) onderzoek beïnvloeden.((Second-trimester reference intervals for thyroid tests: the role of ethnicity))

Diagnose gemist

Een Australisch onderzoek toonde al in 2008 aan dat ook tussen (gezonde) zwangeren en niet-zwangeren de normaal waarden voor de schildklierfunctie verschillen. Hierdoor kan bij, tot wel 20% van de zwangeren de diagnose van een afwijkende schildklierfunctie worden gemist.((Assessment of thyroid function during pregnancy: first-trimester (weeks 9-13) reference intervals derived from Western Australian women))
In 2010 werd er in London een onderzoek verricht onder zwangeren in de 11e tot de 13e week van de zwangerschap, om een zwangerschap-specifieke referentiewaarden voor de schildklierfunctie te bepalen.((Maternal thyroid function at 11-13 weeks of gestation))

Antistoffen

Onlangs ontving de Nederlandse arts Marco Medici nog de MSD Schildklierprijs voor zijn deelname aan een onderzoek naar de samenhang van schildklierhormoonwaarden, bij zowel de zwangere als haar kind. Hierbij werd geconcludeerd dat vooral bij vrouwen die positief scoren op TPO-antistoffen een verhoogde kans hebben op de gevolgen van een onbehandelde (subklinische) hypothyreoïdie.((Maternal early pregnancy and newborn thyroid hormone parameters: the Generation R Study))

4 keer meer kans op kind met autisme

Een van de mogelijke gevolgen van een (aanzienlijk) tekort aan schildklierhormoon tijdens de zwangerschap, is een verviervoudiging van de kans op een kind met autisme of autistiforme aandoening. Dit is de conclusie van een onderzoek onder ruim 5000 zwangeren en hun baby’s, in de Generation R Study.
Op ongeveer 5-jarige leeftijd werd de ouders gevraagd hun kind, aan de hand van gestandaardiseerde checklists het gedrag en de emotionele ontwikkeling van hun kind te scoren.((Association of gestational maternal hypothyroxinemia and increased autism risk))
Hiermee werd de conclusie bevestigd, van een eerdere Generation R Study, naar de effecten van de schildklierfunctie van de zwangere moeder op de cognitieve functie van het jonge kind, in 2010. Daarbij werd aangetoond dat te weinig schildklierhormoon bij de zwangere moeder een verhoogd risico op een cognitieve ontwikkelingsachterstand van het kind met zich meebrengt, met name op het gebied van de taalontwikkeling.((Maternal thyroid function during early pregnancy and cognitive functioning in early childhood: the Generation R Study))

Toelichting onderzoeksleider

Henning Tiemeijer
dr. Henning Tiemeijer

In een artikel in het NRC((Meer autisme na schildklierprobleem. NRC; donderdag 15 augustus 2013; door Nienke Beintema.)) geeft onderzoeksleider Dr. Henning Tiemeijer een nadere toelichting op de resultaten van het onderzoek.
Hij benadrukt dat de conclusie van het onderzoek is gebaseerd op de subjectieve observatie van ouders van hun kinderen en niet op medische diagnoses van de kinderen. Het geeft een sterk vermoeden van een oorzakelijk verband, maar daarmee is het verband tussen het tekort aan schildklierhormoon en autisme nog niet aangetoond.

Daarom zou het nog te vroeg zijn om op basis van dit of vergelijkbare onderzoeken, bij alle zwangere vrouwen de schidklierfunctie te testen. En het is zeker veel te vroeg om preventief schildklierhormoon voor te schrijven bij de zwangere, zoals dat wel met bijvoorbeeld foliumzuur wordt gedaan.
Al was het maar omdat men nog geen idee heeft of er schadelijke effecten zijn aan een dergelijke preventief voorschrijven van schildklierhormoon. Onderzoek hiernaar én de mogelijke invloed van een tekort aan schildklierhormoon in de hele vroege zwangerschap moet hier meer duidelijkheid over geven.

[widget id=”footnotes_widget-3″]

Lees ook eens...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.