Rubrieken

Category grid template

Zorgethiek
Zorgethiek - of Care Ethics - is een politiek-ethische stroming, met wortels in de feministische ethiek, die actuele kwesties en de samenleving belicht vanuit een
zorgethisch perspectief. Zorgethiek kijkt naar zorg met een bijzondere aandacht voor:
  • Het unieke en specifieke van situaties;
  • Het feit dat zorgbetrekkingen altijd afhankelijkheid en asymmetrie met zich meebrengen;
  • Het gegeven dat mensen kwetsbaar zijn op grond van hun lichamelijkheid;
  • Het belang om in relatie te gaan staan met iemand die zorgafhankelijk is om te ontdekken wat goed is voor hem of haar.
De Universiteit voor Humanistiek (UvH) is de enige universiteit in Nederland (en de wereld) die een master Zorgethiek en Beleid aanbiedt, waar ik ook studeer. De website Zorgethiek.nu is van de vakgroep Zorgethiek van de UvH, waarvoor ik werkzaam ben als editor. In deze rubriek deel ik mijn bijdragen aan de website Zorgethiek.nu.